HUNTER NEWS

Dutch Hunter logo


2024

Press Release - Dutch Hawker Hunter Foundation terminates Operations

Leeuwarden, May 25, 2024

With great regret we inform you that the Dutch Hawker Hunter Foundation (DHHF) has decided to close down its operations, and consequently will divest its Hawker Hunter Mk68 G-EHLW, still located with Horizon Aircraft Services Ltd. (HAS) at St Athan, Wales.

When Hunter N-322/G-EHLW was finally flown out of Altenrhein, Switzerland to St Athan on a CAA Permit to Test & Ferry in July 2022 - after very thorough maintenance and CAA-inspections on site -, we were confident that after minor adaptations and modifications the CAA would grant a Full Permit to Fly, and that our new Hunter would arrive at Leeuwarden Air Base at the end of summer. 

It has worked out very differently. The way UK CAA has handled our application, has taken endless time and effort without any commitment to a timetable or outcome. At this moment, nearly 2 years after its UK-arrival, N-322 is still without a Permit to Fly and it is unclear if and when this Permit will be forthcoming. These delays have over time led to more regulatory and operational issues coming up, such as the continued availability of HAS as our CAMO. Furthermore, the delays have severely impacted our operational organization, in terms of availability and currency of qualified aircrew and groundcrew. 

Evaluating DHHF’s business against the actual state of affairs and future scenarios, the Board has concluded that it is no longer possible to operate its Hunter in a way, which conforms to the professional standards DHHF has applied without compromise from the start of its Hunter operations in 2007. 

Therefore our Hawker Hunter Mk68 N-322, in all aspects the best Hunter we have ever known, and the last airworthy specimen of this great British-designed fighter in Europe, will never take to the sky in Dutch airspace.
An era has come to an end. 

Dutch Hawker Hunter Foundation

 

2022

Download: Press Release March 2022

DHHF terminates operating Hunter F.6A N-294.

The last few years have seen a sharp decline in the number of both military and civilian airshows in the Netherlands and adjoining countries. Mostly, this is due to the Covid-pandemic but also ever increasing costs of organizing such events and more restrictive regulations are contributing factors. For the foreseeable future these trends will not be reversed, and it means that the demand for displays and other airshow appearances of DHHF’s Hunters will be limited. 

Against this background DHHF had to conclude that a two aircraft operation is no longer economically viable, and that we have to return to the initial years when DHHF operated just her dual Hunter N-321. Therefore Hunter F.6A  N-294 will not return to the sky this spring. She has been sold to Lortie Aviation, Canada where she will join the existing Hunter fleet to provide battle training for the airforces of Canada and the United States. Hawker Hunter N-294 with her screaming ‘blue note’ has been with us for about 12 years, and she will be sorely missed.

With all Covid-restrictions lifted we are now working hard to bring Hunter Mk.68 N-322 finally out of Switzerland to Leeuwarden Air Base; hopefully this will be realized in Q2. A real ‘stunner’, N-322 will take the place of N-321 for training and currency flights. And fitted with a ‘big’ Avon engine she will be a worthy replacement for our singleseater at future airshows. 

Leeuwarden, 10 April, 2022

 

ACTIVITEITEN 2020


Zoals reeds gemeld in het vorige jaarverslag heeft de Covid-19 pandemie geleid tot annulering van vrijwel alle Europese airshows, en dientengevolge zijn onze vliegoperaties in het verslagjaar beperkt gebleven tot currency- en trainingsvluchten, alle met Hunter G-KAXF/N-294. Het toestel is in augustus overgevlogen naar Wales (UK) voor haar jaarlijkse onderhoudsbeurt bij Horizon Aircraft Services Ltd (HAS).

Tweezits Hunter G-BWGL/N-321 heeft definitief haar luchtwaardigheid verloren. Het toestel staat geparkeerd bij HAS en haar UK-registratie zal worden beëindigd. Voor het casco wordt nog een bestemming gezocht, ingebouwde systems en instrumenten zullen worden gebruikt als reservedelen.

Uit bestaande contacten met het Fliegermuseum Altenrhein, een operator van een aantal ex-Zwitserse luchtmacht Hunters, bleek dat er zich een mogelijkheid voordeed om een van zijn tweezits-Hunters over te nemen. Vanuit de vaststelling dat zonder een tweezitter het vliegen met Hawker Hunters geen blijvende perspectieven heeft voor DHHF, is besloten tot aankoop van dit vliegtuig, - een T.Mk68 geregistreerd als HB-RVP -, ook al betekent dit een zeer forse financiële investering.
In het voorjaar van 2020 is overeenstemming bereikt met het Fliegermuseum over de overname. De aanschaf is afgestemd met de Koninklijke Luchtmacht, die het belang van de acquisitie volledig herkent. HB-RVP zal worden overgebracht naar het UK-register als G-EHLW en onder hetzelfde regime worden gevlogen als G-KAXF. Het toestel zal hetzelfde KLU-kleurenschema voeren als voorganger G-BWGL/N-321, maar nu als N-322.

Was in eerste instantie voorzien dat HB-RVP in de loop van 2020 beschikbaar zou komen, inmiddels is duidelijk geworden dat door de aanhoudende belemmeringen die samenhangen met de Covid-pandemie de aankoop et toestel pas in de tweede helft van 2021 zal worden geëffectueerd.

Voor de financiering van HB-RVP/G-EHLW/N-322 is een beroep gedaan op financiële sponsors die eerder DHHF hebben geholpen bij de aanschaf van haar beide Hunters N-321 en N-294. Op basis van toezeggingen van deze kant, die inmiddels zijn omgezet in formele overeenkomsten, is verreweg het grootste deel van de investering gedekt. Daarnaast zal DHHF in 2021 nog eens kritisch kijken naar de reele verwachtingen omtrent inzet bij airshows en overig gebruik van haar Hunters, en een besluit nemen over het mogelijk beperken van de inzet van eenzitter N-294 gegeven de zeer hoge operationele kosten bij een marginaal vliegprogramma.

Samenvattend verwachten wij ook voor het jaar 2021 een zeer beperkt vliegprogramma met maximaal enkele optredens in de nazomer, een en ander in afstemming met de KLu.
Wanneer wij de volledige operationele beschikking hebben over Hunter G-EHLW/N-322 zal het mogelijk zijn om de DHHF-organisatie weer te tunen voor een hopelijk regulier airshowprogramma in 2022.

Financiële uitkomsten 2020

De exploitatierekening reflecteert op alle fronten het effect van de Covid-pandemie. Het kostenniveau lag duidelijk onder het normale niveau als gevolg van de weinige gevlogen uren. De vaste component in de exploitatiebijdrage van de Koninklijke Luchtmacht leidde tot een positief operationeel resultaat. Samen met de doorlopende gedeeltelijke vrijval van een langlopende lening in de context van een schenkingsovereenkomst resulteerde dit in een nettoresultaat van € 65.000.
Het Eigen Vermogen van de stichting nam daarmee toe tot € 120.000 per eind 2020. De financiële situatie van DHHF is daarmee gezond, zij het dat de steeds verder oplopende kosten van onderhoud en exploitatie van klassieke straaljagers als de Hawker Hunter, noodzaken tot een strakke financiële controle en een kritische blik op toekomstige ontwikkelingen.

Dutch Hawker Hunter Flight Crew
Dutch Hawker Hunter Ground Crew
Dutch Hawker Hunter Foundation Ground Crew

Contact: info@dhhf.nl  |  Privacy policy  | website: tjimka.nl  ©