BELEIDSPLAN 2018 - 2022

Dutch Hunter logo


Beloningsbeleid

De bestuursleden en de vrijwilligers ontvangen geen beloning.
Reiskosten worden zeer beperkt vergoed.

Samenvatting beleidsplan 2018 - 2022

Voor onze vliegoperaties vanaf de thuislocatie Vliegbasis Leeuwarden is de samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht (KLu) het uitgangspunt. Aan het begin van ieder jaar wordt in overleg met de KLu vastgesteld bij welke publieke luchtvaartevenementen wij met een Hawker Hunter zullen optreden. Dat kunnen binnenlandse airshows zijn, maar ook evenementen in het omringende buitenland. Vaak betreft het airshows met een militair karakter, maar wij nemen met onze Hunters ook deel aan civiele manifestaties. Zodra deze airshowkalender vaststaat wordt ze gepubliceerd op onze website. Ook bij andere gelegenheden kan de KLu verzoeken om met een Hunter te participeren, bijvoorbeeld een commando-overdracht. 

Al onze overige vluchten worden uitgevoerd om de geoefendheid van de vliegers op peil te houden, om de displays te oefenen, en om eens per jaar elk toestel voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt en inspectie over te vliegen naar ons onderhoudsbedrijf in Wales (UK). 

Onze operationele organisatie is er op afgestemd dit jaarlijkse programma verantwoord en in overeenstemming met de regelgeving te kunnen uitvoeren. Zij omvat 2-3 vliegers, en 8 - 10 grondpersoneel voor het lopend onderhoud aan de vliegtuigen, allemaal vrijwilligers met een KLU-achtergrond. Her bestuur van DHHF draagt zorg voor alle niet direct operations-gerelateerde aangelegenheden.  

Contact: info@dhhf.nl  |  Privacy policy  | website: tjimka.nl  ©